Het van een slijtvaste laag voorzien van het werkopper- vlak van schijfvormige machinedelen uit aluminium of aluminiumlegeringen.

  • Inventors:
  • Assignees: Alusuisse
  • Publication Date: March 09, 1979
  • Publication Number: NL-7809112-A

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle