Bevestigingsinrichting.

 • Inventors:
 • Assignees: Lauzier Sa
 • Publication Date: August 21, 1978
 • Publication Number: NL-7801809-A

Patent Citations (0)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

  Title

Cited By (2)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle
  EP-2602401-A1June 12, 2013den Maagdenberg Antonius Johannes Josephus vanAnchoring system for anchoring an end strip of an awning screen in a profile element, method of anchoring, awning screen provided with an anchoring system.
  NL-2007924-CJune 10, 2013Antonius Johannes Josephus MaagdenbergVerankeringssysteem voor het verankeren van een eindstrook van een zonweringsdoek in een profielbalk, werkwijze voor het verankeren, zonweringsdoek voorzien van een verankeringssysteem.