Werkwijze voor het continu verwijderen van monomeren uit waterige dispersies van poly- meren.

 • Inventors:
 • Assignees: Hoechst Ag
 • Publication Date: March 13, 1978
 • Publication Number: NL-7709751-A

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle