Inrichting en werkwijze voor het chemisch zuiver- en van aardlagen en/of water met organische stof- fen.

 • Inventors:
 • Assignees: Sierre Sa Aquatech
 • Publication Date: September 26, 1978
 • Publication Number: NL-7705831-A

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (1)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle
   EP-0059020-A1September 01, 1982Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNOProcédé pour retirer du sol des éléments indésirables