Werkwijze voor het extrusieblazen van thermo- plastische holle lichamen en een grijpinrichting voor het in een blaaswerktuig trekken van een voorvormstuk.

 • Inventors:
 • Assignees: Hoechst Ag
 • Publication Date: November 29, 1977
 • Publication Number: NL-7705578-A

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle