Polymeersamenstelling die bestaat uit een poly- olefinepolymeer en een vlamvertragende hoeveel- heid van 3,9-halogeenfenoxy-2,4,8,10-tetraoxa- 3,9-difosfaspiro(5,5)undecaan-3,9-dichalcogeen.

 • Inventors:
 • Assignees: Velsicol Chemical Corp
 • Publication Date: November 15, 1977
 • Publication Number: NL-7704714-A

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle