Inrichting voor het wikkelen van een magneet- band bij een cassette.

  • Inventors:
  • Assignees: Aeg Telefunken Spa
  • Publication Date: September 05, 1977
  • Publication Number: NL-7702177-A

Patent Citations (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

    Title

Cited By (0)

    Publication numberPublication dateAssigneeTitle