Vast lichaam voor het opwekken van vuur door verbranding en werkwijze ter vervaardiging van een dergelijk vast lichaam.

 • Inventors:
 • Assignees: Hansruedi Zahner
 • Publication Date: March 25, 1977
 • Publication Number: NL-7610483-A

Abstract

Claims

Description

Topics

  Download Full PDF Version (Non-Commercial Use)

  Patent Citations (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle

  NO-Patent Citations (0)

   Title

  Cited By (0)

   Publication numberPublication dateAssigneeTitle