Inrichting voor het detecteren van ioniserende straling.

 • Inventors:
 • Assignees: Emi Ltd
 • Publication Date: January 12, 1977
 • Publication Number: NL-7607670-A

Patent Citations (0)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle

NO-Patent Citations (0)

  Title

Cited By (1)

  Publication numberPublication dateAssigneeTitle
  EP-0397229-A1November 14, 1990Philips Electronics N.V.Dispositif de mesure de rayons X